Een nieuwe aanvraag kan op drie manieren tot stand komen.
Als eerste is er de mogelijkheid een compleet lege aanvraag te doen.
Daarnaast kan gekozen worden voor de import van een bestaande XML
Ook kan er gebruik gemaakt worden van de zoekmogelijkheden. Onder de zoekmogelijkheden staat altijd de lijst met aanvragen die nog niet zijn afgehandeld. Ook dit versnelt de toegang tot veel gebruikte functies.
Door de muis over de regels te bewegen lichten ze op (verderop in de demo een voorbeeld).

Klik in de menu-balk op het vraagsteken-symbool voor de volgende stap.