Nu de keuzevelden zijn gekozen kan worden verzocht om afgifte van de documenten.

Kies 'Vraag afgifte documenten aan' voor de volgende stap in dit klikmodel.