Het onderdeel bedrijfsgegevens kent zes onderdelen. Hierin staan enkele tab-bladen die alleen geraadpleegt kunnen worden, enkel bevatten bewerkbare gegevens. De eerste tab 'Uw bedrijf' toont wat bij CLIENT Export bekend is over het bedrijf.

Kies 'Snelkeuzes' uit het submenu voor de volgende stap in dit klikmodel.