Klanten

Stainless Media werkt(e) voor onder meer

Algemene Rekenkamer
Allsecure
Amnesty International
Antwoord voor Bedrijven
Archined
Barlock
Bond Heemschut
Bosch & Slabbers
Bright Future
BRS groep
Bureau Promotie Podiumkunsten
Grontmij
Hadewych Minis
Havenbderijf Amsterdam
Heden
Dogtroep
Erasmus MC
Friesland Bank
Gemeente Den Haag
Greenpeace
Humanity House
IDIS
KPN
Meet4research
Microsoft
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Nederlandse Spoorwegen
Nevobo
NPK Industrial design
NVWA
Paagman
Piket Kunstprijzen
Port of Rotterdam
Prorail
Provincie Noord-Holland
Provincie Utrecht
De Règâhs
RIVM
Stoelmassage op locatie
Studio Dumbar
Tel Design
Theater aan het Spui
Tweede Kamer
Vestia
Virtual Shoe Museum