AERIUS

By tzwaanswijk, 22 april 2015

AERIUS is een serie online reken- en beheerinstrumenten ter ondersteuning van de PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof. Met de PAS wil het Ministerie van Economische Zaken zoeken naar een evenwicht tussen de verbetering van natuurgebieden in Nederland enerzijds en ruimte bieden aan economische ontwikkeling aan de andere kant.

AERIUS biedt inzicht in de verwachte effecten van initiatieven op de kwaliteit van de omliggende natuur. Na ontwikkeling van de visuele identiteit en website is de AERIUS Calculator het eerste openbaar beschikbare product. Iedereen kan berekeningen doen van de effecten van stikstofdepositie op de Natura2000-gebieden.

In de aanloopperiode werden ook een aantal infographics ontwikkeld ter verduidelijking van de processen en samenhang.

AERIUS-rekenproces

Aerius-diagram2

 

 

Aerius-icons

 

AERIUS-Data

Aerius-diagram

Meer informatie: AERIUS Website
Applicatie starten: AERIUS Calculator

 
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail